Meddelelse fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om utfallet av folkeavstemningen

Innst. S. nr. 61 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.12.1994 Innst. S. nr. 61 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1994