Investeringar i Forsvaret

St.prp. nr. 78 (2006-2007), Innst. S. nr. 287 (2006-2007), unntatt kap. 4.4 og 4.5

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 15.06.2007 Innst. S. nr. 287 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Mot Fremskrittspartiets og Venstres stemmer vedtok Stortinget i dag regjeringens forslag om investeringer i Forsvaret, inkludert en rask nyanskaffelse av 4 militære transportfly av typen C-130J fra den amerikanske produsenten Lockheed-Martin. Fremskrittspartiet og Venstre stemte for regjeringens øvrige investeringsforslag, med unntak av hurtigkjøp av C-130J transportfly til 3 660 mill. kroner, da de blant annet ønsket en åpen anbudsprosess for flykjøpet iht. gjeldende regler for offentlig anskaffelse av forsvarsmateriell.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2007