Investeringar i Forsvaret

St.prp. nr. 78 (2006-2007) kap. 4.4 og 4.5, Innst. S. nr. 30 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 15.11.2007 Innst. S. nr. 30 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet torsdag en innstilling en stortingsmelding angående erfaringer fra den nedbemanningsprossen forsvaret har gjennomført og erfaringer fra å bortsette deler av sin virksomhet til eksterne levrandører utenfor Forsvaret. Det var stor enighet om de erfaringer som er registrert i forbindelse med nedbemanningen og de tiltak som foreslås fra departementet for å motvirke negative erfaringer. Når det gjelder bortsettingsprosser var det enighet om at "kjerneaktiviteter" i Forsvaret skal utføres av Forsvarets eget personell. Når det gjelder ulike støttefunksjoner, mente opposisjonen i motsetning til regjeringspartiene, at erfaringene hadde vært positive og at dersom det var formålstjenelig og økonomisk lønnsomt, bør deler av Forsvarets slik virksomhet settes ut til eksterne aktører.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2007