Endring av vilkår for studiefinansieringsordninger

Dokument nr. 8:96 (2006-2007), Innst. S. nr. 11 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Åse Michaelsen, Jon Jæger Gåsvatn Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.10.2007 Innst. S. nr. 11 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet representantforslag fra Fremskrittspartiet om studiefinansiering. Forslaget om gradvis å heve inntekts- og formuegrensen fikk bare tilslutning fra FrP og ble deretter vedlagt protokollen. Forslag om å fjerne skillet mellom borteboende og hjemmeboende studenter, samt forslag om gradvis å heve inntektsgrensen i forhold til stipendandel, ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.2007

   Behandlet i Stortinget: 25.10.2007