Kyoto-tiltak med vekt på kostnadseffektivitet og nytte for miljøet

Dokument nr. 8:97 (2006-2007), Innst. S. nr. 147 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Harald T. Nesvik, Ketil Solvik-Olsen, Siv Jensen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.02.2008 Innst. S. nr. 147 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Fremskrittspartiet om Kyoto-tiltak med vekt på kostnadseffektivitet og nytte for miljøet, ble behandlet sammen med klimameldingen. Fremskrittspartiet viser til at det er viktig å etablere prinsipper for hvordan man innfrir Kyoto-avtalen på en mest mulig kostnadseffektiv og miljøintensiv måte, og at de er det første partiet på Stortinget som har fremmet forslag om dette. Forslaget fikk ikke støtte fra de øvrige partiene - og ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.03.2008