Riksrevisjonens undersøkelse av Forvaltningen av Svalbard

Dokument nr. 3:8 (2006-2007), Innst. S. nr. 46 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. S. nr. 46 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Dokument nr. 3:8 (2006-2007) Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av Svalbard. Undersøkelsen viser bl. a. at det er behov for mer konkret kunnskap om miljøpåvirkning som følge av ferdsel, forskning og turisme og at det er vanskelig å fremskaffe en samlet oversikt over all forskningsaktivitet på Svalbard. I sin innstilling viser en enstemmig komité til at det er viktig med godt samarbeid departementene imellom for å sikre fred, stabilitet, vern av villmarksmiljøet og en ansvarlig ressursforvaltning. Komiteen uttaler at Stortinget må få seg forelagt en ny stortingsmelding om Svalbard i løpet av denne stortingsperioden og at meldingen må innholde en samlet og grundig gjennomgang av hele bredden i utfordningene i Svalbard-samfunnet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2007