Forslag fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 12. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 95): Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endring av eiendomsskatteloven § 11 slik at kommunene må fastsette et minste bunnfradrag for selvstendige boliger i alle kommuner som skriver ut eiendomsskatt.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet