Forslag fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 12. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 95): Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endring av eiendomsskatteloven § 28 slik at kommunene får mulighet til å utforme generelle regler for nedskrivning eller fullt fritak for eiendomsskatt med begrunnelse i særlige sosiale hensyn.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet