Innføring av minimumsstraff ved tredjegangs domfellelse eller mer ved alvorlige straffbare handlinger

Dokument nr. 8:105 (2006-2007), Innst. S. nr. 19 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Elisabeth Vik Aspaker, Erna Solberg Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 06.11.2007 Innst. S. nr. 19 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om innføring av minimumstraff ved tredjegangs domfellelse eller mer ved alvorlige straffbare handlinger. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2007