Utvide rammene for gaveforsterkningsordningen

Dokument nr. 8:107 (2006-2007), Innst. S. nr. 28 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Åse Michaelsen, Jon Jæger Gåsvatn Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.11.2007 Innst. S. nr. 28 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   På bakgrunn av et forslag fra Fremskrittspartiet har Stortinget vedtatt å be Regjeringen senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2008 komme tilbake med sak til Stortinget vedrørende gaveforsterkningsordningen for forskning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2007