Innføre en ordning med skattestimulans/skattefradrag for bedrifter som gjennomfører etter- og videreutdanningstiltak

Dokument nr. 8:108 (2006-2007), Innst. S. nr. 79 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Åse Michaelsen, Gjermund Hagesæter, Jon Jæger Gåsvatn, Kåre Fostervold Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.12.2007 Innst. S. nr. 79 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å innføre en ordning med skattestimulans/skattefradrag for norske bedrifter som gjennomfører videre- og etterutdanningstiltak som gir fagkompetanse til sine ansatte. Forslaget ble forkastet mot stemmene fra Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2007