En generell utvidelse av jakttiden for hjortevilt

Dokument nr. 8:110 (2006-2007), Innst. S. nr. 27 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Gunnar Gundersen, Martin Engeset, Sonja Irene Sjøli, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 15.11.2007 Innst. S. nr. 27 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ikke å bifalle et forslag fra Høyre om å be Regjeringen instruere Direktoratet for naturforvaltning til å forlenge de generelle jakttidene for elg til perioden 15. september til 23. desember, og for hjort til perioden 10. september til 23. desember. Forslaget fikk kun støtte av Høyres medlemmer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2007