Forslag fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 19. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 100): Stortinget ber Regjeringen ta hensyn til unormale hendelser i basisperioden ved tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2008-2012.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet