Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Djupedal om stortingsbehandling av forskrift om eksamen, fagprøve, vurdering og dokumentasjon

Dokument nr. 8:26 (1994-95), Innst. S. nr. 90 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Djupedal Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 08.02.1995 Innst. S. nr. 90 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.03.1995