Forsvaret og industrien

St.meld. nr. 38 (2006-2007), Innst. S. nr. 117 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 29.01.2008 Innst. S. nr. 117 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding om Regjeringens strategi og konkrete tiltak for å styrke forholdet mellom industrien og Forsvaret. Strategien skal bidra til å videreutvikle norsk industris kompetanse til å understøtte Forsvarets materiellbehov og styrke norsk industris muligheter til å delta i internasjonalt industrisamarbeid. Stortinget gav enstemmig sin tilslutning til Regjeringens forslag til strategi og tiltak.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.2008

   Behandlet i Stortinget: 05.02.2008