Framtidas tannhelsetjenester

St.meld. nr. 35 (2006-2007), Innst. S. nr. 155 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 28.02.2008 Innst. S. nr. 155 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert framtidas tannhelsetjenester på bakgrunn av St.med. nr. 35 (2007-2008). Merknader i Innst. S. nr. 155 (2007-2008) fra en samlet komité eller fra partier som utgjør et flertall i Stortinget, gir føringer for den framtidige politikken på dette området. Det ble enstemmig vedtatt å be Regjeringen legge til rette for at tortur- og overgrepsofre via henvisning til lege får utredning om terapi og tannbehandling. Det ble videre enstemmig vedtatt å be Regjeringen evaluere ordningen med særskilte tiltak rettet mot tannbehandling til rusmiddelavhengige. Det ble også enstemmig vedtatt at St.meld. nr. 35 (2007-2008) skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2008