Sjøloven, erstatningsansvar for bunkersoljesølskade

Ot.prp. nr. 77 (2006-2007), Innst. O. nr. 17 (2007-2008), beslutning. O. nr. 26 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. O. nr. 17 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket til ratifikasjon av den internasjonale konvensjon om erstatningsansvar for bunkersoljesølskade. Odelstinget har vedtatt endringer i sjøloven til gjennomføring av konvensjonen i norsk rett. Formålet med konvensjonen er å bedre de skadelidtes erstatningsrettslige vern etter bunkersoljeutslipp fra skip.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.2007

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2007