Statens eierskap i Aker Holding AS

St.prp. nr. 88 (2006-2007), Innst. S. nr. 54 (2007-2008) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. S. nr. 54 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har, mot stemmene fra Høyre, KrF og V, vedtatt å bevilge 4, 950 milliarder kroner til kjøp av 30 % av aksjene i Aker Holding AS. Kjøpsavtalen gjør Aker ASA, staten, SAAB AB og Investor AB til eiere av et selskap som eier 40.1% av Aker Kværner ASA. Aker Kværner er en leverandør av teknologi, produkter, systemer og tjenester med hovedvekt på sektorene energi, olje og gass.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2007