E6, Akershus og Hedmark

St.prp. nr. 87 (2006-2007), Innst. S. nr. 21 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2007 Innst. S. nr. 21 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt, etter forslag fra Regjeringen, at bompengeselskap får løyve til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbyggingen av E6 på strekningene Hovinmoen-Dal i Akershus og Skaberud-Kolomoen i Hedmark. Det er lagt opp til anleggsstart på strekningene Hovinmoen-Dal og Skaberud-Kolomoen ved årsskiftet 2007/2008, og begge strekningne er planlagt åpnet for trafikk i løpet av 2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2007