Hans Majestet Kongens tale til det 152. storting ved dets åpning og melding om Noregs rikes tilstand og styring

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert Hans Majestet Kongens tale ved åpningen av det 152. storting.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger