Et kunnskapsløft for omsorgstjenesten

Dokument nr. 8:114 (2006-2007), Innst. S. nr. 53 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Gundersen, Ine M. Eriksen Søreide, Inge Lønning, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. S. nr. 53 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om et kunnskapsløft for omsorgstjenesten. Forslaget fikk støtte fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, men falt mot stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Flertallet stemte for at representantforslaget blir vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2007