Gjeninnføre adgangen til å stryke listekandidater ved kommunevalg

Dokument nr. 8:15 (2007-2008), Innst. S. nr. 110 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 18.12.2007 Innst. S. nr. 110 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss og Jan Tore Sanner om å gjeninnføre adgangen til å stryke listekandidater ved kommunevalg. Stortinget ber Regjeringen om å utrede muligheten for å gjeninnføre en ordning med stykning av listekanditater ved kommunestyrevalg. En adgang til å stryke må vurderes i sammenheng med en justering av stemmetillegget for partienes forhåndskumulerte kandidater.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 10.01.2008