Utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra utenriksministeren

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet utenriksministerens redegjørelse i Stortingets møte 6. november 2007 om viktige EU- og EØS-saker.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger