Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken

St.meld. nr. 11 (2007-2008), Innst. S. nr. 233 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 07.05.2008 Innst. S. nr. 233 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har på bakgrunn av en stortingsmelding fra regjeringen drøftet kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2008