En helhetlig flyktning- og migrasjonspolitikk

Dokument nr. 8:19 (2007-2008), Innst. S. nr. 182 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Cathrin Bretzeg, Kari Lise Holmberg, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 02.04.2008 Innst. S. nr. 182 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har fattet et enstemmig vedtak om å be Regjeringen vurdere om det er er riktig å igangsette en prosess for å belyse Norges utfordringer i forhold til en helhetlig migrasjonspolitikk i lys av utviklingen i Europa.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 08.04.2008