Betinget fritak for arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter

Dokument nr. 8:23 (2007-2008), Innst. S. nr. 164 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingebrigt S. Sørfonn, Jan Tore Sanner, Lars Sponheim Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H), (KrF) og (V) Innstilling avgitt 06.03.2008 Innst. S. nr. 164 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om betinget fritak for arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter. Forslaget fikk støtte fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre og ble dermed ikke vedtatt. Stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet viste til at det arbeides med en bred gjennomgang av arveavgiften framover mot budsjettet for 2009, og ville derfor ikke gå inn på enkeltelementer i arveavgiften nå. Med stemmene fra disse partiene ble det vedtatt at forslaget skal vedlegges protokollen

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 14.03.2008