Endring av gebyr for pass til personer over 16 år

Ot.prp. nr. 9 (2007-2008), Innst. O. nr. 19 (2007-2008), beslutning. O. nr. 28 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. O. nr. 19 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt at gebyret for pass til personer over 18 år settes ned fra 990 kroner til 450 kroner. Lovendringen er en ren teknisk oppfølging av budsjettet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.2007

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2007