Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 12 (2007-2008), kap. 650, 651, 683, 690, 691, 3651, 3680 og 3690, Innst. S. nr. 82 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2007 Innst. S. nr. 82 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i budsjettet for 2007 på kapitler som vedrører utlendingsområdet og samepolitikken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2007