Omorganisering av etaten Jernbaneverket

Dokument nr. 8:27 (2007-2008), Innst. S. nr. 136 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 12.02.2008 Innst. S. nr. 136 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Eit representantforslag frå Framstegspartiet om å organisere Jernbaneverket som statleg selskap eller statsaksjeselskap fekk ikkje tilslutnad av Stortinget. Forslaget fekk kun stemmene frå Framstegspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.03.2008