Kongsberg Defence and Aerospace AS

St.prp. nr. 27 (2007-2008), Innst. S. nr. 142 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2008 Innst. S. nr. 142 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket i at Staten kan gi Kongsberg Defence and Aerospace AS garanti med ramme inntil 737 millionr kroner til dekning av kostnader knyttet til etablering av komposittfabrikk for produksjon av deler til kampfly.Garantien gis på vilkår som er beskrevet i proposisjonen, og gjøres bare gjeldende i det tilfellet at norske myndigheter beslutter ikke å anskaffe nye kampfly.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.03.2008