Innføring av setebeltepåbud i buss

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Jon Jæger Gåsvatn, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.02.2008 Innst. S. nr. 149 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å be Regjeringen vurdere muligheten av å innføre påbud om sitteplass for skolebarn i skoleskyss med buss, og at arbeidet starter etter at rapporten om "Sikkerhet knyttet til transport av buss" er lagt fram for Samferdselsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 13.03.2008