Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets forutsetninger for deltakelse i operasjoner i utlandet

Dokument nr. 3:3 (2007-2008), Innst. S. nr. 161 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.03.2008 Innst. S. nr. 161 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om rapport fra Riksrevisjonen om Forsvarets forutsetninger for deltakelse i utenlandsoperasjoner. Rapporten avdekket at Forsvaret mangler materiell og personell til sine utenlandsoperasjoner og det stillles spørsmål ved om Forsvaret kan ivareta internasjonale oppgaver i tråd med Stortingets forutsetninger. I sin innstilling til Stortinget viser en samlet komite til de påpekte manglene og uttaler at den forutsetter at Forsvarsdepartementet tar dette på alvor. Komiteen påpeker videre at Forsvaret i den perioden rapporten omfatter, har hatt evne til å levere de bidrag Norge har forpliktet seg til i internasjonale operasjoner. Stortinget vedtok at rapporten vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 08.04.2008