En helhetlig gjennomgang av de forhold som barna på kysthospitalene ble utsatt for

Dokument nr. 8:35 (2007-2008), Innst. S. nr. 191 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Kari Kjønaas Kjos, Øyvind Korsberg, Robert Eriksson Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.04.2008 Innst. S. nr. 191 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre gått mot et forslag fra Fremskrittspartiet om at det skal foretas en helhetlig gjennomgang av de forhold barna på kysthopitalene ble utsatt for. Flertallet mener at de berørte eventuelt må søke om billighetserstatning på ordinær måte, og stemte for at representantforslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 28.04.2008