Helsepersonelloven og alternativ behandlingsloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 13.03.2008 Innst. O. nr. 39 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i helsepersonelloven og alternativ behandlingsloven. Endringene er gjort for at EF-direktivet om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell skal gjennomføres i norsk rett.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2008

   Behandlet i Odelstinget: 08.04.2008

   Behandlet i Lagtinget: 29.04.2008