Legge det frivillige verneforslaget til grunn for ferdigstillelsen avTrillemarka-Rollagsfjell

Dokument nr. 8:44 (2007-2008), Innst. S. nr. 175 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørund Rytman, Tord Lien Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.03.2008 Innst. S. nr. 175 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å legge det frivillige verneforslaget til grunn for ferdigstillelsen av Trillemarka-Rollagsfjell - og legge fram en sak om dette for Stortinget før endelig vedtak fattes. Forslaget fikk ikke tilslutning fra andre partier enn Fremskrittspartiet og fra en representant fra Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.04.2008