Riksrevisjonens undersøkelse av næringsutvikling i landbruket

Dokument nr. 3:5 (2007-2008), Innst. S. nr. 228 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.04.2008 Innst. S. nr. 228 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om rapport fra Riksrevisjonen om næringsutvikling i landbruket. I rapporten påpekes det blant annet svakheter i Landbruks- og matdepartementets forvaltning av bygdeutviklingsmidlene og Verdiskapingsprogrammet for mat. En enstemmig komite sier i innstillingen at det er nødvendig at departementet følger opp undersøkelsen slik at tilskuddene i størst mulig grad forvaltes i tråd med de målsettinger og forutsetninger som Stortinget har satt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 09.05.2008