Forslag fra stortingsrepresentantene Peter Angelsen, Unn Aarrestad, Svein Ludvigsen og Dag C. Weberg om at offentlighetsloven skal gjelde for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond ( SND)

Dokument nr. 8:54 (1994-95), Innst. S. nr. 141 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dag C. Weberg, Peter Angelsen, Svein Ludvigsen, Unn Aarrestad Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.05.1995 Innst. S. nr. 141 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 01.06.1995