Dispensasjon for personer over 70 år til å kjøre persontransport mot vederlag

Dokument nr. 8:46 (2007-2008), Innst. S. nr. 192 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Åge Starheim, Bård Hoksrud, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.04.2008 Innst. S. nr. 192 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har ved behandlingen av et representantforslag fra Fremskrittspartiet om dispensasjon for personer over 70 år til å kjøre persontransport mot vederlag, vedtatt at den generelle aldersgrensen for kjøreseddel heves fra 70 til 75 år. Etter fylte 70 år må det søkes hvert år dersom man fortsatt ønsker å inneha kjøreseddel. Søknad rettes til politiet. Ved hver søknad må det vedlegges ny helseattest i tråd med helsekravene som stilles for førerkort i klassene D og DE.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2008