Vern av voldsoffre

St.prp. nr. 34 (2007-2008), Innst. S. nr. 195 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 22.04.2008 Innst. S. nr. 195 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et enstemmig Storting støtter innlemmelse i EØS-avtalen av EU-handlingsprogrammet for å forebygge og bekjempe vold mot barn, ungdom og kvinner og for å verne voldsofre og risikogrupper. Programmet er en videreføring av tilsvarende program og gjelder for tidsrommet 2008-2013

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2008