Vern av voldsoffre

St.prp. nr. 34 (2007-2008), Innst. S. nr. 195 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 22.04.2008 Innst. S. nr. 195 (2007-2008)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Et enstemmig Storting støtter innlemmelse i EØS-avtalen av EU-handlingsprogrammet for å forebygge og bekjempe vold mot barn, ungdom og kvinner og for å verne voldsofre og risikogrupper. Programmet er en videreføring av tilsvarende program og gjelder for tidsrommet 2008-2013

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 22.04.2008

      Behandlet i Stortinget: 29.04.2008