Arbeidsinnvandring

St.meld. nr. 18 (2007-2008), Innst. S. nr. 292 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2008 Innst. S. nr. 292 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for arbeidsinnvandring til Norge. Stortingets flertall, alle unntatt Fremskrittspartiet, sluttet opp om Regjeringens forslag for å gjøre regelverket på området enklere og mer oversiktlig, forbedre saksbehandlingsprosedyrene og iverksette en rekke andre tiltak for å legge til rette for å dekke behovet for utenlandsk arbeidskraft og en tilfredsstillende integrering av arbeidsinnvandrerne. Det er enighet om at økt arbeidskraftbehov i hovedsak skal dekkes av innenlandsk arbeidskraft, men at arbeidsinnvandring kan være et viktig supplement.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2008