Etterbetaling av pensjon

St.prp. nr. 39 (2007-2008), Innst. S. nr. 166 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 06.03.2008 Innst. S. nr. 166 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å bevilge 84 millioner kroner som Statens pensjonskasse skal utbetale til statsarbeidere som har fått mangelfull eller feil utbetaling av pensjon. Dette beløpet kommer i tillegg til bevilgninger over stasbudsjettet for 2007 og 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.04.2008