Investeringar i Forsvaret

St.prp. nr. 55 (2007-2008), Innst. S. nr. 317 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2008 Innst. S. nr. 317 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig godkjent to nye materiellprosjekter i Forsvaret. Det gjelder et prosjekt innenfor Logistikkprosjektet i LOS-programmet i Forsvaret og et prosjekt om deltagelse i et multinasjonalt program for strategisk lufttransport. Stortinget har videre enstemmig godkjent en endring av omfanget og en økning av kostnadsrammen for 3 tidligere prosjekter i Forsvaret. Det omfatter en flerbrukshall på Sætermoen i Troms, sammenbindingen av Mauken - Blåtind skytefelt og kjøp av tilleggsutstyr til prosjektet "Nye Fregatter".

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2008