Takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

St.prp. nr. 66 (2007-2008), Innst. S. nr. 312 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2008 Innst. S. nr. 312 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedteke endringar i statsbudsjettet for 2008 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar. Endringane inneber at gjeldande tilskott, takstar og fondsavsetningar samla blir auka med 7,6 prosent for legane, 8,1 prosent for fysioterapeutane og 6,8 prosent for psykologane. Dei relevante budsjettpostane blir auka med i alt 345 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2008