Samfunnssikkerhet

St.meld. nr. 22 (2007-2008), Innst. S. nr. 85 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. S. nr. 85 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra Regjeringen om samfunnssikkerhet. Et samlet Storting ber Regjeringen utrede videre spørsmålet om et felles nødnummer og felles nødmeldesentraler og komme tilbake til Stortinget med dette som en egen sak. Stortingets flertall sluttet seg også til å legge en samlokalisering av Sivilforsvarets kompetansesentere på Granåsen og Starum til Starum.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2008