Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Statistikkprogram for 2008-2012

St.prp. nr. 50 (2007-2008), Innst. S. nr. 256 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra UtenriksdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 29.05.2008Innst. S. nr. 256 (2007-2008)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig gitt samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Fellesskapets statistikkprogram for 2008-2012.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 29.05.2008

  Behandlet i Stortinget: 03.06.2008