Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Carl I. Hagen om å innføre visumplikt for afrikanske statsborgere ved innreise til Norge

Dokument nr. 8:69 (1994-95), Innst. S. nr. 183 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1995 Innst. S. nr. 183 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1995