Avvikling av formuesskatt på arbeidende kapital

Dokument nr. 8:49 (2007-2008), Innst. S. nr. 201 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Hans Olav Syversen, Ingebrigt S. Sørfonn Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 24.04.2008 Innst. S. nr. 201 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet gått i mot et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om en avvikling av formuesskatt på arbeidende kapital. Flertallet slutter seg til Regjeringens arbeid med å videreutvikle formuesskatten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2008