3 000 nye stillinger i politiet

Dokument nr. 8:51 (2007-2008), Innst. S. nr. 214 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Margrethe Larsen, André N. Skjelstad, Odd Einar Dørum, Vera Lysklætt Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 29.04.2008 Innst. S. nr. 214 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Venstre om 3000 nye stillinger i politet. Forslaget innebærer å styrke Politihøgskolen ved økt opptak av studenter og ved etablering av en ny høgskole, tilføre nye stillinger og videreutvikle politireserven. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2008