Heve beløpsgrensen for overformynderiets forvaltning av umyndiges midler

Dokument nr. 8:53 (2007-2008), Innst. S. nr. 213 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim, Odd Einar Dørum Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 29.04.2008 Innst. S. nr. 213 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Venstre om å heve beløpsgrensen for overformynderiets forvaltning av umyndiges midler fra kr. 75 000 til kr. 200 000. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget, men det ble vedtatt å be Regjeringen i forbindelse med arbeidet med ny vergemålslov gjennomgå dagens beløpsgrense med tanke på å oppjustere denne til et mer riktig beløp og sikre fremtidig oppjustering.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2008