Lovfestet likebehandling av barn som går i private og offentlige barnehager

Dokument nr. 8:54 (2007-2008), Innst. S. nr. 232 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kåre Fostervold, Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.05.2008 Innst. S. nr. 232 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om endringer i barnehageloven slik at det sikres reell likebehandling mellom offentlige og private aktører. Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet gikk inn for at forslaget vedlegges protokollen. Representantforslaget fikk støtte fra mindretallet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2008